Słownik terminów:

Ruter (router)

Routery to urządzenia 3 warstwy modelu OSI. Działa w warstwie fizycznej, łącza danych i sieciowej. Podstawowym zadaniem routera jest wybór właściwej trasy, wzdłuż której należy skierować pakiet. W tym celu router powinien znać topologię sieci i realizować stosowne algorytmy wyboru trasy. Proces wyznaczania trasy pakietu nazywa się routingiem bądź trasowaniem. Routing odbywa się w warstwie trzeciej modelu OSI. Router zazwyczaj łączy ze sobą dwie sieci i pełni rolę bramki (ang. gateway). Router utrzymuje tablicę routingu zawierającą opis optymalnych tras pozwalających dotrzeć do każdego możliwego miejsca, zazwyczaj z wykorzystaniem protokołów dynamicznego routingu. Routery mogą być wykorzystywane do zwiększenia segmentacji sieci w dużej sieci LAN, łączenia sieci LAN-WAN oraz LAN-MAN, a przede wszystkim jako węzły sieci WAN.

Przełącznik (switch)

Urządzenie warstwy 2 w sieciach Ethernet, które odbiera sygnał elektryczny na jednym porcie, interpretuje bity, po czym podejmuje decyzję o filtrowaniu lub przekazaniu ramki. Jeśli przekazuje ramkę, to wysyła na nowo wygenerowany sygnał. Przełączniki zazwyczaj są wyposażone w wiele fizycznych portów, często gniazd RJ-45. Przełączniki zapewniają obsługę STP (Spanning Tree Protocol) oraz sieci VLAN.
Przełącznik umożliwia urządzeniom jednoczesne wysyłanie ramek bez ryzyka wystąpienia kolizji. Przełączniki zapobiegają kolizjom, rozpoznając sytuacje, w których do takiej kolizji mogłoby dojść. Przełącznik, zamiast wówczas wysyłać ramkę i doprowadzić do kolizji, przechowuje tymczasowo ramkę w buforze pamięci. Następnie, gdy już wiadomo, że kolizja nie wystąpi, przełącznik przekazuje ramkę. Ponadto przełączniki pozwalają łączom ethernetowym na korzystanie w niektórych przypadkach z transmisji pełno dupleksowej.

Analizator sieci (network analyzer)

Rodzaj oprogramowania i/lub urządzenia, które można podłączyć do nośnika sieciowego w celu rejestracji wszystkich ramek i pakietów przesłanych przez nośnik oraz wyświetlania i interpretacji uzyskanych danych. Analizatory sieciowe są przydatne do rozwiązywania problemów z siecią.

Brama (gateway)

Termin ogólny używany w odniesieniu do różnych urządzeń sieciowych. Historycznie rzecz biorąc, pierwsze routery były nazywane bramami.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokół używany do dynamicznego przypisywania adresów IP do hostów.

Standard WLAN 802.11 ac

Najnowszy standard WLAN. Teoretyczna szybkość transmisji nawet do 1,3Gb/s. Wykorzystuje m.in. technologię inteligentnej transmisji. Działa w paśmie 5GHz

Zintegraowane Systemy Zabezpieczeń

Wielu funkcji ochronnych w jednym urządzeniu jest korzystna zwłaszcza dla mniejszych organizacji, które nie potrzebują oddzielnych urządzeń dla każdej z funkcji ochronnej, a także nie posiadają dedykowanych zespołów do spraw bezpieczeństwa. Dodatkowo firmy nie chcą obciążać swoich serwerów lokalnych dodatkowym oprogramowaniem szyfrującym czy uwierzytelniającym pakiety IP. Nie chcą też narażać tych serwerów na niebezpieczeństwo działania w charakterze urządzeń granicznych sieci, dlatego rozwiązanie w postaci UTM jest najbardziej optymalne.

Ethernet

Standard sieci LAN, pierwotnie opracowany przez firmę XEROX, a następnie znormalizowany przez standardy IEEE 802.3, 802.2 i inne. Obejmuje sieci o wielu różnych szybkościach, nośnikach i funkcjach.

Fast Ethernet

Szybki Ethernet. Jedna z technologii sieci Ethernet. Umozliwia przesyłanie danych z większą szybkością, niż było to możliwe w pierwotnych sieciach Ethernet (100 Mb/s w porównaniu z 10Mb/s)

Sprawdź również: